Trình diễn

Hạt giống dưa hấu số 3 vị hoàng đế thứ 8

1. Làm đất tơi xốp và thoát nước tốt.
2. Tỉa nhánh ba dây leo, Để luồng cái thứ 2 hoặc thứ 3 đậu trái..Tháo gốc mướp đúng thời vụ.Mỗi cây con đẻ một trái.
3. Phân cơ bản có thể là phân chuồng, thích hợp bón phân Lân và phân Kali, phân đạm nên bón ít hoặc không.
4.Nếu mưa trong thời kỳ đậu trái, ta nên thụ phấn bổ sung nhân tạo Tưới đúng thời kỳ khi trái ra quả.
5. Sự trưởng thành là khoảng 35 ngày sau khi đậu quả.

8th Emperor No.3 watermelon seeds
8th Emperor No.3 watermelon seeds

Hạt dưa hấu Black Jing

1. Ống gieo trong hầm vừa và nhỏ, khoảng 10500-11200 cây con mỗi ha.
2. Thích hợp cho canh tác giàu nước trung bình. Đủ phân bón cơ bản, đặc biệt là phân Gia cầm và Gia súc.
3. Dây leo kép hoặc dây leo ba tỉa cành cẩn thận.Để luồng cái thứ 2 hoặc thứ 3 đậu trái,. Ngắt gốc dưa đúng thời điểm, mỗi cây con ra một trái.
4. Sự trưởng thành là khoảng 35 ngày sau khi đậu quả.

Demonstration
Demonstration
1.Suit for sowing in the small small and medium size tunnel.About 10500-11200 seedlings per hectare 2.Suit for medium rich water cultivating.Enough base fertilizer, special the Poultry and Animal manure.  3.Double vines or three vines prune branch carefully. To keep the 2nd or 3rd female flow to sit fruit,.remove the root melon on time.Each seedling have one fruit.To irrigate on time when fruit swelling period. 4.The maturity is about 35days after fruiting.

Hạt dưa hấu Nofa số 4

1. bộ để gieo hạt ở ngoài trời và đất được bảo vệ.Khoảng 9000 cây giống mỗi ha.
2. Cắt tỉa ở dây leo thứ 3 - 4. Tốt nhất nên để quả ở hoa cái thứ 3, ghép với 10% hạt dưa hấu lưỡng bội để thụ phấn.
3.Để kiểm soát độ ẩm khi nảy chồi, tránh để hạt ngập trong nước.Nhiệt độ nên được giữ trong 28-32 ℃.
4. Phân cơ bản có thể là phân chuồng, thích hợp với phân đạm và phân lân, phân Kali có thể được sử dụng nhiều hơn.Hãy kiểm soát lượng phân lân để tránh hạt bị bạc màu.
5. Ít nhưng đủ nước cần thiết từ giai đoạn cây con đến giai đoạn kéo dài gân, rất hữu ích - để tạo rễ khỏe.Ngưng tưới trước khi thu hoạch 7-10 ngày.
6. Thời gian trưởng thành là 110 ngày, cần khoảng 40 ngày từ khi thụ phấn đến khi thu hoạch.

Nofa no.4 watermelon seeds
Nofa no.4 watermelon seeds